Dr. Beste Atasoy

Radyoterapi gören baş boyun tümörlü hastalarda oluşan akut ve kronik kserostominin amifostin ile azaltılabilirliğinin incelenmesi.

Tıpta Uzmanlık Tezi-2002

Danışman: Yard. Doç. Dr. Meriç Şengöz


Dr. Beste Atasoy

Expression of epidermal growth factor receptor (EGFR) as a predictive indicator for a benefit from accelerated radiotherapy in head and neck cancer patients 

Radyobiyoloji Yüksek Lisans Tezi (UCL-Gray Cancer Institute)-2003

Danışmanlar: Prof. Søren Bentzen ve Prof. Klaus-Rüdiger Trott


Dr. Hale Çağlar

Meme Kanseri Nedeniyle Radyoterapi Gören Hastalarda Prognostik Faktörler

Tıpta Uzmanlık Tezi-2003

Danışman: Yard. Doç. Dr. Ufuk Abacıoğlu


Dr. İlknur Çetin

Prostat Kanseri Nedeniyle Radyoterapi Gören Hastalarda Biyokimyasal Nükslerin İncelenmesi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2003

Danışman: Yard. Doç. Dr. Meriç Şengöz


Dr. Evrim Tezcanlı

Yüksek Dereceli Glial Tümör Tanısıyla Radyoterapi Gören Hastaların İncelenmesi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2005

Danışman: Doç. Dr. Ufuk Abacıoğlu


Dr. Züleyha Akgün

Baş Boyun Kanseri Tanılı Hastalarda Hipotiroidi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2007

Danışman: Doç. Dr. Ufuk Abacıoğlu


Dr. Roman İbrahimov

Mide Kanseri Tanısıyla Posoperatif Kemoradyoterapi Gören Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Dozimetrik Analizi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2012

Danışman: Doç. Dr. Beste Atasoy


Dr. İpek Arslan Kabalay

Evre I Klasik Seminom Tanısı İle Paraaortik Radyoterapi Alan Hastalarda geç Dönem Yan Etkilerin Değerlendirilmesi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2013

Danışman: Doç. Dr. Beste Atasoy


Dr. Nida Sünnetçi

Kemoradyoterapi Gören Baş Boyun Kanserli Hastalarda Radyolojik ve Metabolik Tümör Volümünün Tedavi Sonuçları Üzerine Prediktif Rolünün İncelenmesi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2013

Danışman: Doç. Dr. Beste Atasoy


Dr. Ayşegül Üçüncü Kefeli

Lokal İleri Evre Nazofarenks Kanseri Tanısı ile Primer Kemoradyoterapi Uygulanmış Hastalarda Tedaviye Bağlı Geç Donem Toksisitenin Değerlendirilmesi, Dozimetrik Analizi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2014

Danışman: Doç. Dr. Beste Atasoy


Dr. Gül Karaüç

Kemik Metastazı Nedeniyle Palyatif Radyoterapi Gören Yaşlı Kanser Hastalarında Tedavi Sonuçlarının Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Yoluyla İncelenmesi

Tıpta Uzmanlık Tezi-2014

Danışman: Doç. Dr. Beste Atasoy


Dr. Rashad Rzazade (2015)

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mustafa Adlı

Tez konusu: 


Dr. Elnur Sahibov (2016)

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mustafa Adlı

Tez konusu: 


Dr. Abolfazl Arbatani (2017)

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mustafa Adlı

Tez konusu: 


Bu sayfa Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı tarafından en son 07.02.2019 02:28:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM