School of MedicineRadyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

İlk Muayene

Radyasyon Onkolojisi Kliniğine ilk başvuruda sizden isteneceklerin hazır olmasına özen gösteriniz:

1. Hastalık ve süreç konusunda yeterince bilgi sahibi olan ve iletişim kurabilen bir hasta yakını

2. Patoloji raporu, daha önce yapılan filmler ve raporları (CD ve/veya film olarak)-MR (emar), BT (tomografi), PET, ultrason, kan tahlilleri, epikiriz (ameliyat notu), kemoterapi (ilaç) dosyası (kırmızı dosya), varsa bize yazılmış önceki doktorların yazıları

3. Daha önce radyoterapi gördünüz ise epikrizi ve bu merkezden size verilen evraklar

4. Kullanmakta olduğunuz ilaçların listesi (kutuları da olur)

5. Adres ve iletişim bilgileriniz (cep telefonu, sabit telefon numaraları vb)