Makaleler-Ulusal Dergiler

GAMMAKNİFE TEDAVİSİNİN FİZİKSEL PRENSİPLERİ

MERİÇ ŞENGÖZ, BAHAR BALTALARLI, ZEYNEP İŞBAKAN, ÖZNUR ŞENKESEN, UFUK ABACIOĞLU, BESTE MELEK ATASOY, NECMETTİN PAMİR, SEDAT TURKAN
1999, Cilt 14, Sayı 2, 094-099


 SURVIVAL AND PROGNOSTIC FACTOR ANALYSIS IN WHOLE BRAIN IRRADIATION OF PATIENTS WITH BRAIN METASTASES K. Meriç Şengöz, M. Ufuk Abacıoğlu, Beste M. Atasoy 2001, Cilt 14, Sayı 1, 007-011


Lokal ileri evre skuamöz hücreli baş ve boyun kanserinde sisplatinle eş zamanlı kemoradyoterapi: Yan etki ve uygulanabilirlik analizi
Beste Melek ATASOY, 1 Faysal DANE, 2 Murat SARI, 3 Züleyha AKGÜN, 1 Perran Fulden YUMUK, 2 Nazım Serdar TURHAL, 2 Ufuk ABACIOĞLU, 1 Meriç ŞENGÖZ4 2008, Cilt 23, Sayı 1, 001-011


GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR AMELIORATES RADIATION-INDUCED MORPHOLOGICAL DESTRUCTION OF INTESTINAL MUCOSA IN RATS Beste M. Atasoy1, Mine Güngör-Güllüoğlu2, Ufuk Abacıoğlu1, Mustafa Deniz3, Meriç Şengöz4, Berrak Yeğen5 2008, Cilt 21, Sayı 1, 001-006


Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma
Beste M. ATASOY1, Zerrin ÖZGEN2, Özlem YÜKSEK KANTAŞ3, Birsen DEMİREL4, Atınç AKSU5, Faysal DANE6, M. Kemal KUŞÇU7, İlknur ALSAN ÇETİN1, Roman İBRAHİMOV1, Ufuk ABACIOGLU1 2012, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar): 032-036    2008, Cilt 21, Sayı 1, 001-006


Lokal İleri Evre Özefagus Kanserinde Kemoradyoterapi Deneyimimiz

İlknur ALSAN ÇETİN1, P. Fulden ÖNCÜ YUMUK2, Beste M. ATASOY1, Faysal DANE2, Hale Başak ÇAĞLAR1, Roman İBRAHİMOV1, Hasan Fevzi BATIREL3, Ufuk ABACIOĞLU1 2012, Cilt 25, Sayı 2, 074-077


Rezeke edilebilir lokal ileri evre rektum kanserinde floroprimidin bazlı kemoterapi ile eş zamanlı ameliyat öncesi radyoterapi
Beste Melek ATASOY1, Faysal DANE2, Hale ÇAĞLAR1, Evrim TEZCANLI3, Asım CİNGİ4, Ufuk ABACIOĞLU1, Serdar TURHAL2, Cumhur YEĞEN4 2008, Cilt 23, Sayı 4, 163-171


Bu sayfa Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı tarafından en son 07.02.2019 03:37:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM